Udalak ofizioz izapidetuko ditu gizarte-erakundeei jarduera publikoak antolatzeagatik ematen zaizkien diru-laguntza izendunak

Neurri hori prozedurak sinplifikatzeko eta hobetzeko azken hilabeteetan egindako prozesuaren barruan sartzen da. Prozesu honen bidez, udal- edo administrazio-izapideak udalerriaren garapenaren alde lan egiten duten herritarrei, elkarteei eta eragileei hurbildu ahal zaizkie

Laudioko elkarte edo erakunde sozialek ez dute eskaerarik edo dokumentaziorik aurkeztu beharko, orain arte bezala, udalerrian ekitaldi publikoak antolatzearen ondoriozko gastuak estaltzeko diru-laguntza izendunak eskatu ahal izateko.

Maite Cortazar Herritarrekiko Harremanetarako zinegotziak eman du horren berri, eta pozik agertu da, lehen aldiz, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren berrikuntza-prozesuari esker, eta, zehazki, prozedurak sinplifikatzeko eta hobetzeko eta izapideak herritarrengana eta erakundeengana hurbiltzeko prozesuari esker, “Hainbat arlotan (Gazteria, Haurtzaroa, Gizarte Ongizatea, Kultura, Kirola, Jaiak) udalerriaren garapenaren alde eta garapenerako lan egiten duten laudioar elkarte eta eragileak”. Berdintasuna eta/edo Hizkuntza Normalizazioa, besteak beste, ez dute diru-laguntza izendunik eskatu beharko emakumeen eta gizonen alde egiten dituzten jardueretatik eratorritako gastuak ordaintzeko

Izapideak azkarrago egitea

Horrela, “Udalak hasiko ditu ofiziozko modalitatean diru-laguntzen plan estrategikoan eta dagozkion aurrekontu-partidetan jasotako diru-laguntza izendunak emateko izapideak”, adierazi du zinegotziak. Halaber, “Horien tramitazioa amaituta, erakunde inplikatuarekin harremanetan jarriko gara, hitzarmenak sinatu ahal izateko”, zehaztu du.

Laudioko toki-administrazioan egiten ari diren administrazio-izapideen eta herritarren arretaren berrantolaketaren, sinplifikazioaren eta birdiseinuaren barruan kokatzen da neurri hori.

“Hobekuntza horri esker, gero eta hurbilago dagoen eta partaidetza eta elkarte-lana sustatzen duen udal bat izatea lortzen laguntzen zaio gure proiektuari, gobernu-talde gisa, eta, aldi berean, udalerriko elkarte eta erakundeei babesa ematen die”, bukatu du Maite Cortazarrek.